Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

 

     

              Propisi                      Obveze                      Vođenje   

 

  

       Ispitivanja                Evakuacija           Osposobljavanja

 

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:
- otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
- rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
- sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
- sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
- utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica

 

 

Humas d.o.o.

  • za obrazovanje i usluge
  • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
  • Centrala: 01 2989 185
  • Mobitel: 091 2989 185
  • E-mail: info@humas.hr

Multimedija