Evakuacija

 4Max    

Evakuacija i spašavanje obuhvaća skup radnji, procesa i pravila koje je potrebno provesti u slučaju iznenadnog događaja (požara, potresa, elementarnih nepogoda i slično) koji može ugroziti zdravlje i život ljudi.

Poslodavac je dužan osposobiti jednu osobu na svakih 20 zaposlenika za provođenje evakuacije i spašavanja te joj staviti na raspolaganje svu potrebnu opremu. Također je obavezan provoditi redovite vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom svake dvije godine prema izrađenom planu evakuacije. Potrebno je sve zaposlenike upoznati sa izrađenim planom evakuacije.

Ono što je potrebno prema Zakonu definirati kod izrade plana evakuacije i spašavanja jest:

 1. koji iznenadni događaji se mogu dogoditi,
 2. koje pravne osobe, odnosno tvrke su obavezne izraditi plan evakuacije i spašavanja,
 3. koje točno posljedice se mogu dogoditi nakon nastanka iznenadnog događaja,
 4. odrediti i osposobiti jednu ili više osoba potrebnih za provođenje evakuacije i spašavanja,
 5. formirati ekipe i postrojbe za provođenje evakuacije i spašavanja,
 6. osigurati zaštitna sredstva osobama zaduženim za provođenje evakuacije i spašavanja,
 7. izrada plana evakuacije i spašavanja,
 8. provoditi redovito vježbe evakuacije i spašavanja

Plan evak

Humas d.o.o.

 • za obrazovanje i usluge
 • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
 • Centrala: 01 2989 185
 • Mobitel: 091 2989 185
 • E-mail: info@humas.hr

Multimedija