Evakuacija

Evakuacija i spašavanje obuhvaća skup radnji, procesa i pravila koje je potrebno provesti u slučaju iznenadnog događaja (požara, potresa, elementarnih nepogoda i slično) koji može ugroziti zdravlje i život ljudi.

Poslodavac je dužan osposobiti jednu osobu na svakih 20 zaposlenika za provođenje evakuacije i spašavanja te joj staviti na raspolaganje svu potrebnu opremu. Također je obavezan provoditi redovite vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom svake dvije godine prema izrađenom planu evakuacije.

4Max

Potrebno je sve zaposlenike upoznati sa izrađenim planom evakuacije.

 

Ono što je potrebno prema Zakonu definirati kod izrade plana evakuacije i spašavanja jest:

 1. koji iznenadni događaji se mogu dogoditi,
 2. koje pravne osobe, odnosno tvrke su obavezne izraditi plan evakuacije i spašavanja,
 3. koje točno posljedice se mogu dogoditi nakon nastanka iznenadnog događaja,
 4. odrediti i osposobiti jednu ili više osoba potrebnih za provođenje evakuacije i spašavanja,
 5. formirati ekipe i postrojbe za provođenje evakuacije i spašavanja,
 6. osigurati zaštitna sredstva osobama zaduženim za provođenje evakuacije i spašavanja,
 7. izrada plana evakuacije i spašavanja,
 8. provoditi redovito vježbe evakuacije i spašavanja

Plan evak

Humas d.o.o.

 • za obrazovanje i usluge
 • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
 • Centrala: 01 2989 185
 • Mobitel: 091 2989 185
 • E-mail: info@humas.hr

Multimedija