SUBJEKT
HUMAS d.o.o. ZAGREB
TEMELJNI PODACI
MATIČNI BROJ: 00196835
REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Zagrebu pod brojem 080068556
TVRTKA: HUMAS, društvo s ograničenom odgovornošću za obrazovanje i usluge
OIB: 19215840756
SKRAĆENA TVRTKA: HUMAS, d.o.o.
SJEDIŠTE: Zagreb, Vinodolska 32
PRAVNI OBLIK: društvo s ograničenom odgovornošću
PRAVNI ODNOSI
OSNIVAČKI AKT: Akt o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću u privatnom vlasništvu od 5.studenog 1992.god. izmijenjena Izjavom o usklađenju i povećanju temeljnog kapitala sa ZTD-om od 11.prosinca 1995.god.
TEMELJNI KAPITAL
43.300,00 HRK (kuna)
NKD DJELATNOST
22.11 Izdavanje knjiga
51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.
52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima
80.42 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje., d. n.
* osposobljavanje djelatnika i pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom
* osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način
* osposobljavanje djelatnika i pučanstva za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja
* izrada pravilnika, priručnika, prosudbi i uputa u zaštiti
* vođenje poslova zaštite na radu i zaštite od požara za poduzeća i ustanove
* računovodstveni, knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje
ČLANOVI UPRAVE - LIKVIDATORI
STJEPAN HUZJAK JMBG: 1509957330111
FUNKCIJA: predsjednik uprave - direktor
OVLAŠTENJE: zastupa društvo pojedinačno i samostalno
OSTALI PODACI
Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku broj 1-29120.
OIB: 19215840756
ŽIRO RAČUN: HR3823400091100172963 Privredna banka Zagreb

 

Humas d.o.o.

  • za obrazovanje i usluge
  • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
  • Centrala: 01 2989 185
  • Mobitel: 091 2989 185
  • E-mail: info@humas.hr

Multimedija