Obveze

 

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

   

- otklanjanje opasnosti od nastanka požara,

 

- rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,

 

- sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,

 

- sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,

 

- utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica,

 

Obveze poslodavca:

- ispitivanja,

- izrada plana evakuacije i spašavanja,

- izrada pravilnika o zaštiti od požara,

- izrada procjene ugroženosti za građevine (I i II kategorija),

- izrada plana zaštite od požara za građevine (I. i II. kategorija),

- osposobljavanje zaposlenika za početno gašenje požara,

- osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja,

- provođenje vježbe evakuacije i spašavanja.

 

Humas d.o.o.

  • za obrazovanje i usluge
  • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
  • Centrala: 01 2989 185
  • Mobitel: 091 2989 185
  • E-mail: info@humas.hr

Multimedija