Ozljede na radu

Ozljede na radu su ozljede izazvane neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem, te ozljede uzrokovane naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je takva ozljeda uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana.

Ozljeda na radu je i bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u svezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osigurana osoba osigurana.

Ozljeda na radu je ozljeda koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana.

Ozljede na radu prijavljuju se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje  temeljem Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti na tiskanici OR u roku od 8 dana od dana nastanka okolnosti na osnovu kojih postoji obveza osiguranja za slučaj ozljede na radu.

Ozljede na radu prijavljuju se Inspekciji za zaštitu na radu odmah po nastanku događaja koji je izazvao smrt zaposlenika, težu ozljedu zaposlenika ili više zaposlenika neovisno o težini ozljede.

Ozljeda na radu, pad u ravnini

Smrtne i teške ozljede se prijavljuju u uredovno radno vrijeme Područnih ureda, na niže navedene brojeve telefona dežurnog inspektora rada za nadzor u području zaštite na radu. Izvan redovnog radnog vremena ozljede se prijavljuje na broj 112.

  • Područni ured  Zagreb      (07:30-15:30): 01 2375 152
  • Područni ured  Osijek       (07:00-15:00): 031 250 630
  • Područni ured  Rijeka       (07:30-15:30): 051 356 172
  • Područni ured  Split          (07:00-15:00): 021 407 345
  • Područni ured  Varaždin   (07:00-15:00): 042 658 373

 

pdf icon Postupak u slučaju ozljede na radu.pdf

pdf icon Dokumentacija uz ozljedu na radu

 

Prijava ozljeda na radu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO)

HZZO prijava ozljede na radu - upute i obrasci

HZZO prijava profesionalne bolesti - upute i obrasci

Humas d.o.o.

  • za obrazovanje i usluge
  • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
  • Centrala: 01 2989 185
  • Mobitel: 091 2989 185
  • E-mail: info@humas.hr

Multimedija