Osposobljavanje

Poslodavac je dužan organizirati osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način prema odredbama zakona i propisa, a zaposlenik je dužan osposobiti se za rad na siguran način kada ga poslodavac uputi na osposobljavanje.

Osposobljavanjem za rad na siguran način radnici se upoznaju s opasnostima koje im prijete na njihovm radnom mjestu, upoznaju se s načinima umanjivanja ili eliminiranja opasnosti, sustavima i sredstvima zaštite te načinima obavljana posla na njihovim radnim mjestima u skladu s pravilima zaštite na radu.

Osposobljavanje iz zaštite na radu

Upoznavanje s pravilnim načinom rada i s mjerama zaštite na radu uvelike smanjuje mogućnost nastanka ozljede na radu, profesionalnih oboljenja te štiti radnika i omogućuje mu siguran rad na sigurnom random mjestu. Samim time smanjuje se mogućnost umanjenja radne sposobnosti radnika što je vrlo važno i za radnika i za poslodavca i to na način da zdrav radnik može napraviti više i za sebe i za poslodavca.

 

excel icon Predložak prijavnice za osposobljavanje 

excel icon Predložak zapisnika o sposobljavanju iz zaštite na radu

excel icon Predložak evidencijskog kartona o osposobljenosti za rad na siguran način

 

STPro aplikacija za vođenje poslova zaštite na radu

Humas d.o.o.

  • za obrazovanje i usluge
  • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
  • Centrala: 01 2989 185
  • Mobitel: 091 2989 185
  • E-mail: info@humas.hr

Multimedija