Koordinator

 

Rad koordinatora za zaštitu na radu tijekom građenja

Prvi korak koordinatora II, za vrijeme građenja, jest uspoređivanje plana izvođenja radova (dobivenog od koordinatora I) s ugovorima za izvođenje radova, te obavljanje usklađivanja u onim sadržajima u kojima nisu usklađeni sa spomenutim ugovorima.

Ako Investitor to već nije učinio, tada ga koordinator II mora upozoriti na obvezu prijavljivanja gradilišta prema Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o građevinskoj inspekciji te prema Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara. Za uspješno usklađivanje (koordinaciju) sigurnosti i zaštite zdravlja na gradilištu, posebice je važno uspostaviti usku suradnju koordinatora II s nadzornim inženjerima i voditeljima radova na gradilištu. Kako bi izbjegli nesuglasice, investitor bi trebao ugovorima obvezati sve sudionike u gradnji na suradnju s koordinatorom II, ugovoriti osnovne oblike suradnje i načine rješavanja sporova.

Koordinator II za zaštitu na radu, na gradilištu mora pokrenuti izradu planova izvođenja radova svih izvođača na gradilištu i skrbiti o pravovremenom međusobnom usklađivanju. Plan izvođenja radova koji je izradio koordinator I, može se smatrati planom izvođenja radova investitora i glavnog izvođača, a planovi drugih izvođača moraju biti s njim usklađeni. Planovi izvođenja radova pojedinih izvođača radova odnose se samo na period njihove nazočnosti na gradilištu.

Također, obveza koordinatora II je uspostavii planirani režim ulaženja u prostor gradilišta, te napuštanja gradilišta od strane osoba i stvari. Isti ne smije dopustiti ulazak osoba prema kojima nisu poduzete odgovarajuće propisane mjere zaštite, ovisno o tome radi li se o radnicima gradilišta, novim radnicima na gradilištu, radnicima poslodavaca koji ne obavljaju radove na gradilištu ili drugim osobama. O tome treba ustrojiti i odgovarajuću evidenciju.

Predmet prvih provjera od strane koordinatora II, treba biti propisana dokumentacija koju mora posjedovati svaki izvođač radova već kada dolazi na gradilište, a provjera se treba odnositi na to ima li izvođač radova dokumentaciju i je li ona u skladu s propisi­ma. Uz dokumentaciju propisanu odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji koju provjerava i nadzorni inženjer, posebno je obveza koordinatora II, provjeriti dokumentaciju propisanu odredbama Zakona o zaštiti na radu i to:

 • prijavu gradilišta
 • ažuriranu prijavu gradilišta
 • knjige nadzora
 • evidencije poslodavaca i radnika na gradilištu
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada za radnike nazočne na radilištu
 • dokaze o osposobljenosti radnika za rad na siguran način
 • dokaze o osposobljenosti radnika za zaštitu od požara
 • popis radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći
 • popis radnika osposobljenih za ovlaštenike poslodavca za zaštitu na radu
 • dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima koje koriste
 • planove izvođenja radova
 • ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova (o instalacijama, dizalicama, skelama  i sl.)
 • dokumentaciju prema odredbama drugih propisa (o gradnji, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i drugo)

Kako bi izvršavao navedene obveze, koordinator II obvezno mora biti nazočan na gradilištu cijelo vrijeme za koje radove izvode radnici dva ili više poslodavaca. Za to vrijeme mora nadzirati obavljaju li se poslovi u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja i planovima izvođenja radova, te poduzimati mjere za primjenu propisa u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu i poštivanje planova izvođenja radova. Uz to mora pratiti realizaciju i odstupanja od planova izvođenja radova, procjenjivati kako će odstupanja od planova utjecati na rokove na gradilištu i primjenu pravila zaštite na radu, te pravovremeno poduzimati potrebne mjere sigurnosti i zaštite zdravlja, poduzimati aktivnosti za usklađivanje planova izvođača i druge dokumentacije s novonastalim stanjem na gradilištu.

Koordinator II, mora ostvariti tijesnu suradnju, prije svega s predstavnikom investitora, zatim sa drugim članovima stručnog tima investitora (ovlašteni nadzorni inženjeri i ovlašteni predstavnik glavnog izvođača, odnosno glavni inženjer na gradilištu). Kako smo već prije naveli investitor bi trebao, već pri ugovaranju poslova sa sudionicima građenja, skrbiti da osigura svakome od njih odgovarajući utjecaj na gradilištu.

Obrasci

pdf icon Dokumentacija izvođača radova

ms word icon Prijava gradilišta

ms word icon Ažurirana prijava gradilišta

ms word icon Popis strojeva i uređaja

ms word icon Popis radnika i strojara

ms word icon Lista nazočnosti radnika na gradilištu

KOORDINATORI

Inspection of the Princess Hotel building site wine cellar

Humas d.o.o.

 • za obrazovanje i usluge
 • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
 • Centrala: 01 2989 185
 • Mobitel: 091 2989 185
 • E-mail: info@humas.hr

Multimedija