Osobna zaštitna oprema

Uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) obvezna je pri izvođenju radnih zadatka gdje rizici za zdravlje i sigurnost radnika nisu dovedeni na prihvatljivu razinu primjenom osnovnih pravila zaštite na radu i odgovarajućom organizacijom radnih zadataka. Odabir osobne zaštitne opreme obavlja se na osnovu utvrđenih rizika u procjeni rizika za određeno radno mjesto, a izabrana osobna zaštitna oprema mora osigurati najveću moguću razinu zaštite radnika uz uvjet da omogućavaju normalno odvijanje radnih aktivnosti te da su udobna radniku.

Radnici su dužni osobna zaštitna sredstva i opremu upotrebljavati samo za svrhe kojima su namijenjena, te da ih održavaju u ispravnom stanju i čuvaju od oštećenja.

Obveza poslodavca je da neposredno kontrolira upotreljavaju li radnici osobnu zaštitnu opremu koju im je on osigurao te da u skladu s tim poduzimaju mjere protiv radnika.

Osobna zaštitna sredstva

 

excel icon Obrazac OZO - zaduženje osobne zaštitne opreme

Humas d.o.o.

  • za obrazovanje i usluge
  • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
  • Centrala: 01 2989 185
  • Mobitel: 091 2989 185
  • E-mail: info@humas.hr

Multimedija