Sustavom zaštite okoliša uređuju se načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka, zaštita sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, subjekti zaštite okoliša, dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša, instrumenti zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, informacijski sustav zaštite okoliša, osiguranje pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, osiguranje prava na pristup pravosuđu, odgovornost za štetu u okolišu, financiranje i instrumenti opće politike zaštite okoliša, upravni i inspekcijski nadzor, te druga pitanja s tim u vezi.

 

U suradnji sa stručnim ovlaštenim tvrtkama organiziramo preglede i ispitivanja:

 • Ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvoda (mjerenje emisije dimnih plinova u kotlovnicama i procesnim pećima instalirane snage od 0,1 do 3 MW za tekuća i plinska goriva i od 0,1 MW do 1 MW za kruta goriva i goriva od biomase).
 • koncentracija para, plinova, dimova, aerosola
 • koncentracija ukupne i respirabilne prašine
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskog sustava
 • ostvareni broj izmjena zraka u prostoriji
 • određivanje količine zraka na ventilacijskim sustavima
 • mjerenje brzine strujanja zraka u kanalima, rešetkama, ispustima i sl.
 • Ispitivanje radne okoline (mikroklima, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka,brzina strujanja zraka
 • Mjerenje osvjetljenja
 • Mjerenje razine buke radne okoline
 • Ispitivanje kemijskih štetnosti (koncentracija para, plinova, dimova, aerosola, koncentracija ukupne i respirabilne prašine
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskog sustava (ostvareni broj izmjena zraka u prostoriji)
 • Određivanje količine zraka na ventilacijskim sustavima
 • Mjerenje brzine strujanja zraka u kanalima, rešetkama, ispustima i sl.

Propisi

logo-web  http://uznr.mrms.hr/propisi/

  http://www.fzoeu.hr/hr/zastita_okolisa/

Humas d.o.o.

 • za obrazovanje i usluge
 • HR 10040 Zagreb, Vinodolska 32
 • Centrala: 01 2989 185
 • Mobitel: 091 2989 185
 • E-mail: info@humas.hr

Multimedija